เริ่มรู้สึกว่า Social Media เป็นเรื่องที่ง่ายที่ใครๆ ก็ทำได้ เพราะทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้การใช้งาน Social Network ต่างๆ ได้ค่อนข้างเร็ว แต่ที่เร็วไปกว่านั้น คืออารมณ์ของการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นมีทั้งความคิดเห็นจริงๆ และมีทั้งความคิดเห็นที่เรียกว่า แนวร่วมที่ทำให้เกิดความแตกแยกก็มี ซึ่งถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเราคงไม่พูดถึงกันตรงนี้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ การทำธุรกิจ เราคงต้องขยับมาเรียนรู้กันในด้านของ VOC (Voice Of Customer) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลจัดการบริหารความคิดเห็นต่างๆ ไปตลอดจนการเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจได้ด้วย ((เพิ่งซื้อหนังสือมาใหม่ ขออ่านแล้วสรุปให้ฟังเป็นตอนๆ กันดีกว่าเนอะ)) Read More →