มีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีมา ซึ่งหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะดูธรรมดา แต่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จากที่เคยเป็นคลองธรรมดา ก็ถูกพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นย่านธุรกิจกลางกรุงโซล มีถนนหนทางและทางด่วนมากมาย แต่สุดท้ายก็ต้องทุบถนนและทางด่วนเหล่านั้นทิ้ง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กลับกลายมาเป็นคลองเหมือนเดิมที่ไม่ธรรมดา นั่นคือ… คลองชองเกชอน 청계천 (Cheonggyecheon Stream) เป็นคลองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี มีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางเมืองกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ Read More →