ชีวิตในช่วงของการประสบภัยน้ำท่วม ไม่ลำบากเท่ากับชีวิตหลังน้ำท่วมหรอกนะคะ หลังจากน้ำลงแล้ว ไม่มีใครรู้ว่า เราต้องเผชิญอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ที่จะตามมาแบบที่เราไม่รู้ตัว คู่มือการดูแลจัดการก่อนและหลังน้ำท่วม น่าจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้าง ลองศึกษาและนำไปใช้กันนะคะ

โหลดคู่มือแบบ pdf : http://bit.ly/r4R5B3 

 

 

 

ผู้จัดทำ : หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีรถเหมือนมีภาระในยามที่น้ำท่วม เพื่อการดูแลรักษารถยนต์ เราต้องรู้จักทั้งวิธีขับขี่ วิธีดูแลรักษา รวมถึงวิธีซ่อมแซมหลังเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะ วันนี้เปิ้ลจังไปเจอข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์สำหรับน้ำท่วมมาฝากค่ะ

 

Read More →

การป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือน

การลดความเสียหายจากน้ำท่วมสามารถทำได้โดยให้น้ำอยู่ห่างจากโครงสร้าง ให้น้ำหมดไปจากโครงสร้าง และให้โครงสร้างอยู่ห่างจากน้ำ การป้องกันน้ำท่วมคือการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อป้องกันอาคารบ้านเรือนและโครง สร้างอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆจากน้ำท่วม หรือเพื่อลดความเสียหายจากน้ำท่วม  ความรุนแรงของน้ำท่วมขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวแปรต่างๆดังต่อไปนี้ ความลึกของน้ำระยะเวลาของการท่วม ความเร็วในการไหลของน้ำ อัตราการสูงขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำ ความถี่ของการเกิดน้ำท่วม และระยะเวลาการตกของฝน การป้องกันน้ำท่วมที่ได้ผลจะช่วยลดการซ่อมแซมแก้ไขต่างๆของอาคารบ้านเรือน หลังน้ำท่วม Read More →