เมื่อโลกเปลี่ยนไป อะไรๆ ก็มักเปลี่ยนตาม ไม่ใช่แค่สังขารนะ Social Media ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อย

เพื่อความเข้าใจง่ายๆ เรามารู้จัก Social Media กันง่ายๆ ในรูปแบบของหนังสือรุ่นกันดีกว่าค่ะ

 

 

 Resource : http://visual.ly/social-media-yearbook