การสร้าง  ‘word-of-mouth’ ให้แพร่กระจายบน Social Media ทำได้ไม่ยากเลย แต่จะทำอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลองไปดูกันค่ะ

Resource : http://blog.alivenow.in/2010/08/infographic-viral-marketing-vs.html