“ความเชื่อ” เธอคือใคร?

“ความเชื่อ” เหตุใดหนา เธอจึงมีอิทธิพลที่แตกต่างในตัวตนของเธอเช่นนั้น

ความเชื่อเจ้าเอย บอกฉันทีได้หรือไม่?

เหตุอันใดบางครั้งเธอสดใส เหตุอันใดที่หลายต่อหลายครา เธอถึงร้ายกาจแสนเลือดเย็น
บางครั้ง เธอนำพาฉันสู่ความสุขสม บางคราวเธอผลักฉันจมดิ่งกับความทุกข์ระทม Read More →