“เวลา” ทุกคนมี 24 ชม.เท่ากัน แต่… ทำให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เท่ากัน บางคนใช่เวลาไปกับความว่างเปล่า บางคนใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ ในขณะที่บางคนใช้เวลากับการลงมือทำ และยังมีอีกหลายคนเลยนะที่ใช้เวลาที่มีไปกับสิ่งต่างๆ ที่เราคาดไม่ถึง Read More →