Team Building

ถ้าใครได้อ่านคอลัมน์คนดังนั่งเขียน จากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 โดยคุณ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน เจ้าพ่อวงการ Event ของไทย จะได้เห็นถึงมุมมองและแนวคิดการทำงานในองค์กรเดิม ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำให้มีความร่วมสมัย ภายใต้องค์กรเดิมที่มีคนหลาย Generation ทำงานร่วมกันอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าแนวความคิดหรือการประยุกต์ใช้ของคนแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย ย่อมทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง แต่ความแตกต่างที่คนแต่ละเพศ แต่ละวัยมีอยู่นั่นหล่ะ จะทำให้เกิดเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมที่จะรับมือกับโปรเจคใหญ่ หรือโปรเจคยากได้เป็นอย่างดี รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่จะมีแต่รอยยิ้มที่สนุกสนาน หากทุกคนในองค์กรมี “ความเข้าใจ” ซึ่งกันและกัน Read More →