ข้อมูลจากเว็บไซต์ socialbaker.com ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยมี facebook account ทั้งสิ้น 16 ล้าน account จัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก เทียบกับขนาดประเทศของเรา มีจำนวนประชากรเราอยู่ในอันดับที่ 24 (ข้อมูลปี 2011) และในแง่ของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเราอยู่ในอันดับที่ 34 (ข้อมูลปี 2010) ซึ่งทำให้เห็นว่า facebook เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ Read More →