มีประโยคเด็ดของ Erik Qualman ผู้เขียนหนังสือ Socialnomics ที่อยากแนะนำให้ลองอ่านเล่นกันนะ คือ…ประโยคนี้มันโดนมากค่ะ

Social media platforms like Facebook, YouTube, and Twitter are fundamentally

changing the way businesses and consumers behave, connecting hundreds o millions of people to each other via instant communication. Read More →