สถิติการใช้สมาร์ทโฟน และยอดการใช้งาน internet on mobile มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายแบรนด์เลือกที่จะสร้าง application ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภค แต่อัตราการตอบสนองก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร รวมถึงการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ Read More →

ญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ใช้งาน Facebook เพิ่มขึ้นเป็น 13.5 ล้านคน ในช่วงปี 2011 ที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีื 2010 ที่มีจำนวนผู้ใช้งานเพียง 6 ล้านคนเท่านั้น จากการสำรวจของ Nielsen เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของชาวญี่ปุ่นพบว่า Read More →

 

 Resource : http://blog.alivenow.in