วิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรักษาระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงต้องเปลี่ยนตาม การทำ “Social CRM (Social Customer Relationship Management)” จึงเป็นช่องทางใหม่ของการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดรับฐานลูกค้าใหม่ ที่มีพฤติกรรมการใช้งานของ Social Media ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง Infographic ได้บอกรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า Social CRM เป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า (Consumer Relationship) โดยใช้ Social Media เป็นตัวกลางในการสื่อสารถึงกัน ซึ่งทำให้เกิดผลดีหลายอย่าง

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า การทำ CRM แบบดั้งเดิมจะหมายความหมายหรือความสำคัญลดน้อยลงไป เพราะการรับข่าวสารของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน การนำ Social CRM มาใช้ จึงควรพิจารณาการให้ความสำคัญอย่างเหมาะสม เพราะนั่นหมายถึงการบริหารชื่อเสียงของแบรนด์ไปในตัวด้วยเช่นกัน

 

Resource : http://thumbsup.in.th/2011/04/infographic-social-crm/