Google เป็นผู้ให้บริการ Gmail และเป็นผู้ให้บริการกวาดหาเรื่องชาวบ้านที่ทุกคนอยากรู้บน Google ด้วยการค้นหาด้วย “คำ (Keywords)” ที่ต้องการรู้ ไม่ว่าจะใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เชื่อมั๊ยว่า สามารถค้นหาได้จาก Google แต่การค้นหาก็จะมีเทคนิคการค้นพบที่แตกต่างกัน เพราะ “คำ(Keywords)” ที่ใช้ จะมีผลกับข้อมูลที่พบ Read More →