พฤติกรรมของผู้บริโภค สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ “ความสะดวกสบาย”  การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์มือถือ จึงส่งผลให้หลายธุรกิจปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามกระแส และการเติบโตของตลาดในหลายๆ “Mobile Commerce” จึงไม่ใช่แค่การโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ เพราะ  Social Media ก้าวเข้ามามีผลกับการคิดและตัดสินใจซื้อสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสนใจอ่านรีวิวสินค้ามากขึ้น เป็นเรื่องทีน่าจับตามอง ความเปลียนแปลงจากอดีตไปจนถึงปัจจุบัน จะทำให้เราคาดการณ์อนาคตและเลือกรับมือกับการตลาดได้ง่าย