การที่จะปกครองคนหลายคนให้ได้ดี ไม่มีปัญหา ต้องอาศัยทั้ง “พระเดช พระคุณ” คำนี้ ไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือหลักการที่ไร้เหตุผลหรือข้อมูลอ้างอิง แต่น้อยคนที่จะรู้และเข้าใจความหมายที่แท้จริงต่างหาก

Read More →