ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจเรื่องของคลื่นความถี่แต่ละความถี่กันก่อนดีกว่าค่ะ เพราะหลายคนยังไม่เข้าใจว่า แต่ละความถี่ แตกต่างกันอย่างไร และ 3G คืออะไรกันแน่ Read More →