หลายครั้งที่รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับงานที่ส่งให้ลูกค้า เพราะมีเวลาทำน้อยจนเกินไป หรือมีเงื่อนไขที่บีบรัดมากจนเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญข้อนึงที่ทำให้ผลงานเราออกมาไม่ดีตามที่คาดหวัง เรื่องราวของบริษัท Bartle Bogle Hegarty เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะ สำหรับเอเจนซี่ที่มักเสิร์ฟงานให้ลูกค้าทั้งที่รู้ว่า ระยะเวลากับการดำเนินงานจริงไม่สอดคล้องกันกับที่ลูกค้าต้องการ Read More →