TWEEPLE’S CORNER A SPACE FOR YOU AND BY YOU
Be accurate and share the source

January 8, 2012

ประกาศรับสมัครพนักงานจากบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดว่า “รับสมัคร Messenger ประจำออฟฟิศ เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาทพร้อมสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงและรถยนต์ประจำตำแหน่ง สมัครด่วนด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่”  อ่านรายละเอียดแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ กับตำแหน่งพนักงานส่งเอกสารประจำออฟฟิศที่มีค่าตอบแทนที่สูงขนาดนี้  “น่าสนใจใช่ไหมล่ะ” เชื่อว่าหลายคนอาจรีบเตรียมเอกสารเข้าไปสมัคร หรือไม่ก็รีบเอาข่าวนี้ไปบอกต่อด้วยความตื่นเต้น ในขณะที่อีกหลายคนไม่รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรเลย

เพราะถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า “Messenger & Manager” มีตัวสะกดที่คล้ายกัน แต่ให้ความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง  โอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาด เป็นไปได้สูง หากไม่มีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเข้าไปสมัคร หรือเอาข้อมูลนี้ไปบอกต่อ อาจทำให้เกิดความเสียหายและเสียเวลาได้

ซึ่งในอดีต เราสื่อสารกันแบบ Traditional way ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้น้อย หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาอะไร ก็สามารถควบคุมการกระจายข่าวได้ง่าย แต่ปัจจุบันมีการขยายช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Media ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ Two way ที่สามารถโต้ตอบการสื่อสารได้แบบ Real Time ทำให้การกระจายข่าวสารมีความรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมาก แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลที่ผิดพลาด ก็ไม่สามารถควบคุมการกระจายข้อมูลได้เช่นกัน

ไม่ว่าเราจะสื่อสารกันด้วยช่องทางไหนก็ตาม ความถูกต้องของข้อมูลยังคงเป็นเรื่องสำคัญ แต่หากใครที่เลือกสื่อสารกันผ่าน Social Media ก็ควรมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและความถูกต้องของเนื้อหาก่อนทำการแบ่งปัน รวมถึงการให้เครดิตกับผู้เป็นเจ้าของเนื้อหานั้นๆ ด้วย

เพราะการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะสร้างความเสียหายและทำให้หมดความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารแล้ว ผู้รับสาร ก็อาจได้รับผลกระทบไปด้วย เช่นเดียวกับผู้ที่รับข่าวสารอะไรมาแล้วไม่ทำการตรวจสอบข้อมูลให้ดีเสียก่อน ก็คงไม่ต่างอะไรกับ “Messenger” ที่มักทำหน้าที่ส่งสารตามคำสั่งได้ดี คือการส่งสารให้ถึงผู้รับปลายทางได้ตามกำหนดเวลา โดยไม่สนใจว่า สารที่ส่งออกไปนั้น จะถูกต้องหรือเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มาจาก Messenger จึงมักขาดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยาย ซึ่งต่างจากผู้ที่รับข่าวสารมาแล้วทำการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลก่อนอย่างสิ้นเชิง เพราะความถูกต้อง กระชับ และชัดเจนของเนื้อหา ทำให้ข่าวสารที่ถูกบอกต่อมานั้นมีคุณภาพและได้รับความน่าเชื่อถือจากคนทั่วไปมากกว่า

ซึ่งถนนของการสื่อสาร ถึงแม้จะถูกพัฒนาและขยายช่องทางการรับส่งข้อมูลแล้วก็ตาม หัวใจของการสื่อสารยังคงต้องสงวนไว้ซึ่งจริยธรรมของผู้เสพสื่อ คือการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมกับเคารพสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล และไม่ทำการล่วงละเมิดหรือแบ่งปันข้อมูลใดๆ ที่ทำให้เกิดผลเสียแก่ผู้เป็นเจ้าของและคนทั่วไป

ซึ่งเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา น่าจะพอเป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ถูกและผิดวิธีให้กับสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหตุการณ์นี้ ทำให้เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนว่า Social Media มีอิทธิพลกับคนบนโลกออนไลน์แค่ไหน จริยธรรมในการแบ่งปันข้อมูลถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  ซึ่งเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่ตัวเอง เช่นการใช้ Social Media ให้ถูกที่ ถูกเวลา แค่นี้ก็ทำให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ

 “เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มต้นที่องค์กร เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมออนไลน์”

อ่านต่อ: nationmultimedia.com