ไม่สำคัญว่าฉันจะรักสักเท่าไหร่ บอกตัวเองว่าต้องข่มใจ ไม่อ่อนไหวเหมือนเคย

เมื่อวันนี้ก็รู้ว่าไม่มีเส้นทางต่อไป สุดทางแค่นี้ความรักไม่ว่าฉันคิดไกลสักแค่ไหน

คนบางคนผ่านมาให้รัก ไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กัน ทำได้แค่นี้เรื่องเธอกับฉันท่องไว้ Read More →