romantic-couple-Wallpaper

“ความรัก” คืออะไร แต่ละคนคงมีคำตอบอยู่ในใจ ซึ่งคำตอบของแต่ละคนก็จะวกวนอยู่แค่ไม่กี่คำ “ความรักคือการให้ ความรักคือการดูแลซึ่งกันและกัน ความรักคือเรื่องของคนสองคน” และยังมีคำตอบอีกมากมายที่สามารถแตกหัวข้อออกมาเป็นแม่น้ำปิง วัง ยม น่านเลยทีเดียว Read More →

เสน่ห์ของการตลาดออนไลน์คือการติดตามผลหรือการวัดผลเพื่อใช้วิเคราะห์การทำตลาดได้ ซึ่ง 87%  ของนักการตลาดรุ่นใหญ่ จะรู้สึกไม่มั่นใจกับแคมเปญส่งเสริมการตลาดต่างๆ ถ้าแคมเปญนั้นไม่สามารถวัดผลได้ ดังนั้น การวัดผลด้วยวิธีการต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง Infographic ข้างล่างนี้จะเป็นตัวช่วย Checklist ให้กับนักการตลาดได้ค่ะ

Read More →