ใครจะอยู่ ใครจะไป การติดตามกระแสของทั่วโลก จะทำให้เราประเมินการณ์ให้กับธุรกิจได้

 

 

Resource : http://visual.ly/internet-2015-who-will-be-leading-pack