จากผลสำรวจ 7 แนวความคิด ทัศนคติของชาวเอเชียสายพันธุ์ใหม่ GenerationAsia ของเครือข่าย Y&R ทั้ง 9 ประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ Y&R ยังได้สรุปผลสำรวจของคนไทยอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ในเชิงจิตวิทยาออกมาเป็น 5 กลุ่มลักษณะ ดังนี้

Read More →