Moscow-based BBDO Russia สร้างโฆษณาชุดใหม่ เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมผ่านการรับประทานอาหารแบบไม่ระวัง โดยมี Keywords ในโฆษณาชุดนี้ว่า “Do you know what you eat?”

รู้หรือไม่ว่า สิ่งที่คุณกำลังรับประทานอยู่นั่นน่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นพืชหรือผักก็ตามที อาจมียีนส์ของแมลงหรือไวรัสที่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของคุณได้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ จึงให้ผู้บริโภคมองหาสัญลักษณ์ GMD ที่ฉลากหรือแพคเกจของสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกของการรับประทานที่ไม่ทำลายสุขภาพ

Creative Ads

คุณรู้สิ่งที่คุณกิน?  โฆษณาสร้างสรรค์ต่อต้านพืชดัดแปลงพันธุกรรม

 

ที่มา: designswan.com