อิจฉาเมืองจีนค่ะ อยากให้เมืองไทยมีขนมไหว้พระจันทร์ Angry Birds บ้าง

Resource : http://www.penn-olson.com/2011/07/29/angry-birds-festival-mooncakes/