เคยมีคนบอกว่า ฝนตก ทำให้คนเหงามากขึ้น

ขณะเดียวกัน คนเหงาก็มีคู่มากขึ้น เพราะทนความเหงาไม่ได้

จริงๆ แล้ว ฝนที่ตกลงมา ก็แค่น้ำที่หยดน้ำที่ตกลงมาตามหน้าที่

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น เป็นผลมาจากจิตใจของคน ที่เวลาโดนฝนแล้วอยากมีใครสักคนมากกว่า

ความโสด ความเหงา มักทำให้เราคิดว่า ไม่มีใคร จริงๆแล้ว เรามีคนอยู่ข้างกายตลอด

*ครอบครัว* ไงล่ะ แค่เราหันมามองคนที่รักเรา หันมาใส่ใจเพื่อนที่รักเรา หันมาเอาใจใส่กันและกัน

แค่เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนทิศทางที่มอง แล้วลองเปิดใจให้กว้าง

จะกี่ฝน จะกี่หนาว ความเหงาก็ทลายกำแพงความเข้มแข็งของเราไม่ได้แน่นอน

 

Posted with WordPress for BlackBerry.