image

หนังสือ คือเพื่อนที่ดีสำหรับคนรักการอ่าน สมองจะพัฒนา ถ้าเรารู้จักเลือกหนังสือที่อ่าน หนังสือเล่มนี้เนื้อหาคล้ายๆ กับ “อัจฉริยะสร้างได้” สำหรับใครที่คิดว่าความจำไม่ดี เรียนรู้อะไรได้ช้า เข้าใจอะไรยาก ลองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ ลองมองหาหลักการจากคนรอบตัว แล้วลองมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง Read More →