อยากให้คนที่ทำงานมากมาย ทำงานหนักหน่วง ทำกันจนไม่มีเวลาให้ตัวเองและคนรอบข้างได้ลองอ่านข้อความเหล่านี้ดูนะ จะได้รู้ว่า การทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งอนาคตที่ดี บางที อนาคตอาจจะไม่เคยมาถึงก็ได้ Read More →