คู่มือ เส้นทางชมพระบารมีพ่อของแผ่นดิน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ใกล้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา อีกหนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์ของไทย ที่ พสกนิกรชาวไทยไม่เคยลืมเลือนกับภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2549 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินออกมายังสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคมพร้อมกับโบกพระหัตถ์ ทั่วทุกอณูของลานพระบรมรูปทรงม้าต่างเต็มไปด้วยประชาชนชาวไทยที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำตัวพระองค์ ผู้คนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันมารวมตัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันครองราชย์ ครบ 60 ปี เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ตราตรึงในใจคนไทยไม่ลืมเลือน Read More →