เขียงเป็นอุปกรณ์ทำครัวที่สัมผัสกับวัตถุดิบประกอบอาหารโดยตรง จึงควรหมั่นรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะเขียงไม้ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในร่างกาย Read More →