จากผลสำรวจ 7 แนวความคิด ทัศนคติของชาวเอเชียสายพันธุ์ใหม่ GenerationAsia ของเครือข่าย Y&R ทั้ง 9 ประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ Y&R ยังได้สรุปผลสำรวจของคนไทยอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ในเชิงจิตวิทยาออกมาเป็น 5 กลุ่มลักษณะ ดังนี้

Read More →

Y&R หรือ ยังก์แอนด์รูบิแคม บริษัทเอเยนซี่ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ ได้เผยผลสำรวจ “Y&R GenerationAsia” สรรพาวุธทางความคิด ในการจับทิศทางของกระแสความต้องการผู้บริโภคทั่วเอเชีย ซึ่งร่วมกับเครือข่าย Y&R ทั้ง 9 ประเทศ ทั่วเอเชีย ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยทำการสัมภาษณ์กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 18-35 จำนวน 13,000 คน (กลุ่ม GenerationAsia) ผ่านระบบออนไลน์ จุดประสงค์ต้องการทราบทัศนคติและค่านิยมของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ชาวเอเชีย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดในการเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มบริโภคกลุ่มนี้ Read More →