ในเมื่อน้ำเป็นมวลที่มีน้ำหนักไม่ต่างจากทราย กระสอบเราใช้เพื่อบรรจุ แล้วทำไมเราไม่ลองใช้น้ำแทนทราย และใช้ถุงดำที่มีความเหนียวและหนาเพียงพอมาลองแก้ขัดยามขาดแคลนดูล่ะ อีกหนึ่งวิธีเพื่อแก้ปัญหาถุงทรายขาดแคลน ด้วยการใช้น้ำ กั้นน้ำ จาก Anupong รักและเทิดทูนในหลวง

อุปกรณ์ที่จำป็นต้องมี

  1. ถุงดำ(มีความหนาเพียงพอ) เพื่อใช้แทนกระสอบทราย
  2. สายรัดสายไฟ หรืออาจเป็นเชือกที่มีความเหนียวพอ
  3. กระดานไม้อัด เพื่อใช้ประคองถุงน้ำให้อยู่ตัวมากขึ้น

วิธีการ

  1. นำถุงดำที่มีความเหนียวและหนาเพียงพอ ((ควรใช้ถุงซ้อนกันอย่างน้อย 2 ใบตามขนาดและความเหมาะสม))
  2. บรรจุน้ำลงไปให้พอเหมาะ ((ควรอยู่ในระดับ 2 ใน 3 หรือครึ่งถุง เพื่อการรับน้ำหนักที่ดี))
  3. เมื่อได้ถุงน้ำจำนวนที่เพียงพอแล้ว ให้นำมาวางเรียซ้อนกันเป็นแนวยาว โดยวางซ้อนกันทีละชั้น
  4. นำกระดานไม้อัดที่มีความแข็งแรงเพียงพอประคองไว้ข้างหลัง หรืออาจเลือกใช้ขวดพลาสติกใส่น้ำให้เต็มแล้วปิดฝาให้แน่น เพื่อช่วยพยุงให้ถุงน้ำอยู่ตัวได้มากยิ่งขึ้น

วิธีนี้ มีคนได้ทดลองทำแล้ว ปรากฎว่า ได้ผลดีเกินคาด ประสิทธิภาพที่ได้ อาจไม่เพียงพอกับที่เราคาดหวังไว้ แต่สำหรับการแก้ขัดในเวลาที่ขาดแคลน เชื่อว่าได้ผลดีเกินคาดนะคะ ในเวลานี้ เราไม่รู้เลยว่า หลังจากน้ำลดแล้ว เราจะต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมอะไรบ้าง อะไรที่ประหยัดได้ เราควรประหยัดไว้ก่อนเป็นดีที่สุดค่ะ

 

เครดิต : Anupong รักและเทิดทูนในหลวง