ชีวิตในช่วงของการประสบภัยน้ำท่วม ไม่ลำบากเท่ากับชีวิตหลังน้ำท่วมหรอกนะคะ หลังจากน้ำลงแล้ว ไม่มีใครรู้ว่า เราต้องเผชิญอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ที่จะตามมาแบบที่เราไม่รู้ตัว คู่มือการดูแลจัดการก่อนและหลังน้ำท่วม น่าจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้าง ลองศึกษาและนำไปใช้กันนะคะ

โหลดคู่มือแบบ pdf : http://bit.ly/r4R5B3 

 

 

 

ผู้จัดทำ : หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่