“ความผิด” เล็กน้อย หรือ ใหญ่หลวง ขึ้นอยู่กับอะไร

บางคนบอกว่า ขึ้นอยู่กับ “เหตุการณ์” บางคนคิดว่า ขึ้นอยู่กับ “บุคคล”

บางคนก็ขึ้นอยู่กับ “อารมณ์”

“ความผิด” ของแต่ละคน มี “เหตุผล” ไม่เหมือนกัน

บางคน “ตั้งใจ” บางคน “ไม่ตั้งใจ” บางคน “รู้เท่าไม่ถึงการณ์” ทำให้เกิดความผิดพลาด

เมื่อมีคน “ทำผิด” ย่อมมีคน “ไม่พอใจ”

คำว่า “ขอโทษ” อาจใช้ไม่ได้ผลสำหรับทุกคน คำว่า “ให้อภัย” ก็อาจใช้กับทุกคนไม่ได้

เพราะ “มุมมอง อารมณ์ ความรู้สึก” แตกต่างกัน

การให้ “ความสำคัญ” ในแต่ละเรื่องที่ทำผิด ไม่เท่ากัน

“ศาล” ตัดสินด้วย “กฎหมาย”

“ประชาชน” ตัดสินด้วย “บรรทัดฐานของตนเอง”

“สังคม” ตัดสินด้วย “อะไร”

เรื่องบางเรื่อง อาจไม่น่าให้อภัยสำหรับคนนี้ แต่สำหรับคนนั้น เค้าอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่า “ทำผิด”

ความผิดเล็กน้อยของคุณ อาจไม่น่าให้อภัยสำหรับใครอีกคนก็ได้…

“ในเวลาที่ 2 คน สลับที่กันยืน”

อย่าตัดสินคนอื่นว่าผิด เพียงแค่เค้าคิดไม่เหมือนเรา

ใจเค้า ใจเรา อาจมองไม่เหมือนกัน ให้ความสำคัญต่างกัน

แล้วจะเอาอะไรเป็น “มาตราฐาน” ในการตัดสิน

อย่าใส่อารมณ์ ความรู้สึกของตัวเองกับการตัดสินมากเกินไป

“การให้อภัย และ การให้โอกาส” เป็นสิ่งที่ควรมอบให้กัน

“การซ้ำเติม” เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากได้ แล้วเราจะทำเพื่ออะไร?

เมื่อเกิดปัญหา ถอยออกมาสักนิด คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

ปัญหาและทางแก้ไข ที่แชร์กัน คือ “มาตราฐาน” ของการตัดสิน

สังคมจะน่าอยู่ขึ้น ถ้าเกิดปัญหาแล้วทุกคนช่วยกันแก้

เรื่องของเค้า เรื่องของใคร คุยกันได้ แต่อย่าตัดสินแทน