การเดินทางของชีวิตคน บางครั้งเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเสมอไป ถึงเราจะเดินอยู่ตามลำพัง แต่เราก็สามารถคิดถึงคนที่เรารัก หรือ คนที่รักเราได้ตลอดเส้นทาง ถึงแม้ว่าอารมณ์ ความรู้สึก อาจจะไม่ได้ทำให้ความโดดเดี่ยวมันหายไปได้ แต่อย่างน้อย เราก็จะอุ่นใจมากขึ้น รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหา เราจะวิ่งไปหาใคร Read More →