wpid-Photo-Nov-19-2012-1019.jpg

วันนี้มีข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เรื่องของผลวิจัยเรื่องโต๊ะทำงาน เลยพลาดไม่ได้ที่จะขออ่านแบบแทรกคิวด่วนสักนิด เรื่องของเรื่องก็คือว่า ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะรังเกียจอะไรที่รกๆ สกปรกๆ ถึงจะไม่ใช่ที่ของเรา แต่ก็ทำให้เรารกหู รกตา Read More →