Mobile_Cloud-iBisSoft2

เชื่อว่าชีวิตประจำวันของพวกเราหลายคนค่อนข้างที่จะผูกติดกับเทคโนโลยีไม่มากก็น้อย อย่างน้อยๆ ก็เสพติด Facebook กันถ้วนหน้าหล่ะน่ะ วันนี้ก็เลยมีธรรมะดีๆ มาฝาก เค้าบอกว่า… มนุษย์เราในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมไทยมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูล หรือตัวข่าวสารข้อมูลนั้นน่ะ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

  1. พวกตื่นเต้น คิดว่าเรานี้ทันสมัย ได้เสพข่าวสารที่ใหม่ๆ แปลกๆ แค่ข่าวลือเค้าเอามาเล่าให้ฟังกันเพลินๆ เราก็ตื่นเต้น วิพากษ์วิจารณ์กันไปสนุกปากแล้ว เรียกว่าตกอยู่ในกระแสตลอดเวลา จนไม่รู้ว่าถูกกระแสพัดพาไหลไปถึงไหนๆ พวกนี้มักจะไม่เป็นตัวของตัวเอง
  2. พวกตามทัน พวกนี้ดีกว่าพวกตื่นเต้น คือ มีข่าวสารข้อมูลอะไรเกิดขึ้นก็ตามทันหมด เอาใจใส่ติดตามอยู่ตลอด พวกนี้ภูมิใจว่า เรานี่เก่ง ตามทัน แต่แม้จริงแล้ว รู้ตามข่าว แต่ไม่ทันข่าว คือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เข้าไม่ถึงความจริงนั่นเอง
  3. พวกรู้ทัน นอกจากตามทันแล้ว ยังรู้และเข้าใจเท่าทันมันด้วยว่า มีที่มาที่ไปอย่างไร มีคุณ มีโทษ มีข้อดี ข้อเสียแค่ไหน และจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ โดยไม่ถูกครอบงำ
  4. พวกอยู่เหนือมัน พวกนี้ยิ่งกว่ารู้ทันอีก คิดข้ามขั้นขึ้นไปอยู่เหนือกระแส เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับกระแสได้ สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับข่าวสารและข้อมูลแบบเป็นนาย

แล้วเราเป็นคนแบบไหนใน 4 ประเภทที่ว่ามานี้ ลองกลับไปคิดเป็นการบ้านนะ เพราะว่าข่าวสารที่เราส่งกันผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันมันมีความไวกว่าปากเราหลายเท่า ลองคิดดูว่าเมื่อก่อนขาเมาท์จะเผาอะไรกันแต่ละที กว่าจะข้ามโลกได้นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันใครมีอะไรก็อัพลง Facebook บ้าง ส่ง Line บ้าง ถ้าเรื่องราวมันยาวมาก บางครั้งก็ส่งเป็นคลิปผ่าน Youtube กันเลยก็มี รู้มั๊ยว่าในยุคที่มีข้อมูลมากมายแบบนี้ มันทำให้คนหลงผิดและตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับพวกที่ตื่นเต้นกับข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

สังคมไทยจะเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้น ถ้าเราช่วยกันพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเฉพาะกับเยาวชนที่กำลังจะเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วย ซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา

  • เราจะต้องมองให้ออกว่า เทคโนโลยีเป็นเพียงปัจจัยหรือเครื่องมือในการสร้างสรรค์ มากกว่าจะมองเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย
  • เราจะต้องเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีให้มากขึ้น และผู้บริโภคเทคโนโลยีให้น้อยลง
  • เราจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและสร้างสรรค์ ให้มากกว่าจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการเสพบริโภค
  • เราจะต้องหาความสุขจากการใช้เทคโนโลยีทำการสร้างสรรค์ มากกว่าจะหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี

ข้อมูลอ้างอิง: ธรรมะดิลิเวอร์รี่

Post Navigation