img_justica_martelo_balanca

เชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเผลอตัดสินคนอื่น จะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เวลาที่เราตัดสินอะไร เรามักจะใช้กระบวนการคิดของเราเป็นพื้นฐานในการประมวลผล แล้วเอาความรู้สึกและประสบการณ์ของตัวเองเป็นเหตุผลในการตัดสินเรื่องราวต่างๆ ซึ่งการตัดสินในแต่ละครั้ง อาจส่งผลกับจิตใจของเราทางอ้อม เช่น เวลาที่เรารับฟังเรื่องราวอะไร แล้วเผลอตัดสินคนอื่นด้วยไม้บรรทัดของตัวเอง อาจทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ชอบหน้าคนๆ นั้นไปเลยก็ได้

ซึ่งการฟังเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ อย่าลืมว่า พื้นฐานของมนุษย์ทุกคน จะรับรู้และเข้าใจใจกับเรื่องที่เค้าอยากรู้ได้เร็ว ทำให้บางครั้งที่เรารับฟังเรื่องราวอะไรมาแล้วรู้สึกขัดใจ นั่นเป็นเพราะว่าเรารับรู้ แต่เข้าไม่ถึงในความรู้สึกนั้น เพราะแต่ละคนพบเจอเรื่องราวมาต่างกัน การตัดสินคนด้วยการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้การสนทนาจบลงแบบไม่สวยสักเท่าไหร่ เพื่อให้การสนทนาของเราเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ลองไปอ่านคอลัมน์ จับจิตด้วยใจ โดย น.พ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์ : มติชน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9759 ว่าการตัดสิน ทำให้เกิดผลลัพธ์กับเราอย่างไร

“สุนทรียสนทนา” เป็นเรื่องของกลุ่มของชุมชนที่ช่วยเอื้อซึ่งกันและกัน องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดหนึ่งในสามเรื่องของ “สุนทรียสนทนา” ก็คือ “การไม่ตัดสิน” หรือ “การแขวนการตัดสิน” “การชะลอการตัดสิน” “การไม่ตัดสิน” ตรงนี้มาจากภาษาอังกฤษคำว่า “Nonjudgement” ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่า “การตัดสินใจ” (Decision)

การตัดสินนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและ “คุณสมบัติอย่างหนึ่ง” ที่สำคัญของความเป็นวิทยาศาสตร์เก่าอย่างชัดเจน เพราะวิทยาศาสตร์เก่านั้นต้องการจะบ่งบอกถึง “ความแน่นอน” “ความชัดเจน” “ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเท่านั้น” “ไม่ใช่ข้างฉันก็เป็นศัตรูกับฉัน”

ความเป็นวิทยาศาสตร์แบบเก่ามีแนวโน้มที่จะผลักดันให้มนุษย์คิดแบบตายตัว เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนกับว่าชีวิตนี้มีเรื่องเพียงสองแบบให้คุณต้องเลือก “ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง” (Either) เท่านั้น แต่วิทยาศาสตร์ใหม่บอกว่า เราสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ เลือกทั้งสองแบบก็ได้หรือไม่เลือกทั้งสองแบบก็ได้ (Both, And)

พอความคิดของเราสามารถพัฒนาไปพ้น “ทวิภาวะ” (Dualism) ได้ เราจะรู้สึกถึง “ความเบาสบาย” อย่างแปลกประหลาดเพราะการตัดสินนั้นทำให้เราไปไม่พ้น “ทวิภาวะ” เป็นขอบเขตที่มนุษย์ไปกำหนดเอาเอง

การไม่ตัดสินทำให้เราสามารถมองเห็นความดีในตัวคนอื่นๆ ได้มากขึ้น มองเห็นว่าคนเรามีทั้งดีและเลวอยู่ในตัว ไม่มีใครดีทุกเรื่อง ไม่มีใครเลวทุกเรื่อง แต่แท้ที่จริงแล้ว การไม่ตัดสิน ทำให้ตัวเราเองนั่นแหละมีความสุขมากขึ้นต่างหาก

อย่าลืมนะคะว่า… คนเรามีหลายด้าน เราไม่มีทางจะเห็นเรื่องราวอะไรในชีวิตของคนอื่นได้อย่างครบทุกด้านเป็นแน่ แม้แต่คนที่เป็นพ่อแม่ เค้าก็ยังไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมดเลยว่า ในแต่ละวัน ลูกเค้าไปเจอเรื่องราวอะไรมาบ้าง ก่อนจะตัดสินอะไร ยั้งใจไว้สักนิดนึงว่า ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ และเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเรายังไม่รู้ หรือรู้ไม่หมดก็ได้ โดยเฉพาะ… เรื่องในครอบครัว

(⌒ε⌒*) #Test #App #Android #Appjeed #Thaiandroidphone #Photography

 

Post Navigation