สมอง

ความเชื่อที่ว่า “ลูก ๆ หัวดี เพราะมีความฉลาดของพ่อแม่ถ่ายทอดมาทางสายเลือด” เป็นความเชื่อที่ผิด!!! เพราะนักวิจัยทางสมองได้ค้นพบว่า “จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses) มีการเปลี่ยนแปลงแบบขึ้นลงได้ตลอดเวลา หรือที่เราเรียกปฎิกิริยานี้ว่า “Synapic plasticity” หรือ “Neuroplasticity” ซึ่งหมายความว่า เราสามารถเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพต่าง ๆ ของสมองเราได้ด้วยตัวเราเอง” เพราะฉะนั้นคงกล่าวได้ว่า…

“ความฉลาด เราสร้างเองได้”
“ลูก ๆ หัวดี เพราะรู้เทคนิคพัฒนาสมอง”

สมองของคนเรา จะมีจุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses) ที่ทำหน้าที่ส่งถ่ายข้อมูลต่าง ๆ ไปยังเซลล์ประสาทในสมอง ทำให้เราเกิดการจดจำได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เราเชื่อมต่อไอเดียและภาพต่าง ๆ ที่ได้สัมผัส และพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งเราใช้งาน “จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses)” มากเท่าไหร่ จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses) นั้นจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น แข็งแรงขึ้น ทำให้สมองสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้เร็ว ส่งผลให้การทำงานของสมองเรามีการประมวลผลที่เร็วขึ้นนั่นเอง ซึ่งในทางกลับกัน ถ้าเราไม่ได้ใช้งานจุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses) บ่อย ๆ จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses) นั้นก็จะค่อยๆ ลดลง และเสื่อมประสิทธิภาพลงเรื่อยๆ

เซลล์ประสาท (Neurons) กลุ่มที่มีการส่ง “จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses)” เข้าหากันอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มสูงที่จะส่ง “จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses)” แบบเดียวกันเข้าหากันในอนาคต ซึ่งในทางกลับกัน “เซลล์ประสาท (Neurons)” กลุ่มที่ไม่มีการส่ง “จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses)” เข้าหากันบ่อย ๆ ย่อมมีแนวโน้มที่จะไม่มีการส่ง “จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses)” เข้าหากันในอนาคตเช่นกัน

นั่นหมายความว่า ยิ่งเราลงมือทำ ย้ำความคิดในปัจจุบันมากเท่าไหร่ เซลล์สมองเราจะจำและเกิดการเชื่อมต่อกัน ส่งผลให้เราทำ และคิดสิ่งนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเรามักจะทำหรือคิดสิ่ง ๆ นั้นในอนาคตอีกด้วย

เป็นการตอกย้ำว่า…
You are what you think หรือ เราเป็นเรา ในสิ่งที่เราคิด
You are what you do หรือ เราเป็นเรา ในสิ่งที่เราทำ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราต้องหมั่นฝึกฝนที่จะเพิ่ม “จุดประสานของเซลล์ประสาท (Synapses)” และ “เซลล์ประสาท (Neurons)” อยู่เสมอ เพื่อให้สมองของเราเกิดการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดเป็นความฉลาดได้ โดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่สมองยังอยู่ในวัยที่เซลล์ประสาทยังสามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้ การฝึกฝนให้เด็กย้ำคิด ย้ำทำอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการพัฒนาสมองของเด็กให้เกิดเป็นความฉลาดขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมี DNA ของอัจฉริยะ

เด็กคนไหนที่ฝึกฝนที่จะใช้สมองบ่อยๆ แน่นอนว่า…เด็กคนนั้นจะต้อง “ฉลาดตั้งแต่เด็ก”

เนื้อหาอ้างอิงจากหนังสือ Brain Hack จับไต๋ รู้ใจสมอง

Post Navigation