มีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีมา ซึ่งหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะดูธรรมดา แต่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จากที่เคยเป็นคลองธรรมดา ก็ถูกพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นย่านธุรกิจกลางกรุงโซล มีถนนหนทางและทางด่วนมากมาย แต่สุดท้ายก็ต้องทุบถนนและทางด่วนเหล่านั้นทิ้ง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กลับกลายมาเป็นคลองเหมือนเดิมที่ไม่ธรรมดา นั่นคือ… คลองชองเกชอน 청계천 (Cheonggyecheon Stream) เป็นคลองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี มีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางเมืองกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream)

คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) ถูกขุดขึ้นมาโดยใช้กำลังคนนับแสนตั้งแต่สมัยกษัตริย์ยองโจ แห่งราชวงศ์โชชอน ซึ่งในปีค.ศ. 1957-1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ทำให้คลองชองเกชอนถูกถมลงเป็นถนนและทางด่วน เกิดตึกสูงมากมาย อาคารธุรกิจก็เริ่มมาตั้งบริเวณรอบๆ ทำให้บริเวณคลองชองเกชอนเต็มไปด้วยชุมชนแออัดและน้ำเน่าเสีย

จนกระทั่งปีค.ศ. 2002 นายลี มยองปาก เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกรุงโซล จึงได้มีการฟื้นฟูคลองชองเกชอน โดยมีการทุบทางด่วน และรื้อถนนโดยรอบ เพื่ิอฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลองพร้อมปรับปรุงน้ำเน่าเสียให้เป็นน้ำใสสะอาด และมีการสร้างน้ำพุตลอดแนว มีน้ำตกเป็นแนวกั้นน้ำฝน มีสะพานกว่า 22 แห่ง แบ่งเป็น Theme ต่างๆ 22 แบบ คลองชองเกชอนจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนเกาหลี

ซึ่งตอนที่กำลังก่อสร้างนั้นน่ะ มีประชาชนต่อต้านจำนวนมาก จนต้องมีการประชุมร่วมกันมากกว่า 2,000 ครั้ง แต่สุดท้ายก็สำเร็จได้ในปี 2005 ซึ่งใช้งบประมาณไปกว่า 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท

ที่มา: korea-guides.blogspot.com

Post Navigation