ในยุคที่ใครๆ ก็สามารถเป็นนักข่าวได้ เพราะต่างคนต่างก็มี Social Media เป็นช่องทางการสื่อสารกับคนทั่วโลก ซึ่งแต่ละคนก็จะมีกลุ่มผู้ติดตามอยู่มากน้อยแล้วแต่ความน่าสนใจของเนื้อหาที่เราสื่อสารออกไป แต่การจะเป็นนักข่าว หรือเป็น Blogger มืออาชีพได้ จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง จะต้องมีจรรยาบรรณของการเป็นนักข่าว นักสื่อสาร รวมไปจนถึงความถูกต้องของข้อมูลและตัวหนังสือด้วย เพราะทั้งหมดมีผลกับความน่าเชื่อถือในตัวเองทั้งสิ้น

แต่จะทำยังไงล่ะ ในเมื่อเราไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวของการเป็นนักข่าวออนไลน์ หรือการเป็น Blogger มืออาชีพนี่นา เพราะแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายควบคุมการใช้สื่อที่แตกต่างกัน ถ้างั้นเราลองมาศึกษาหลักการใช้สื่อ Social Media จาก Mashable ดูกันดีกว่าค่ะ ว่าการที่เราจะเป็นนักข่าวออนไลน์ หรือ Blogger ที่ดีด้วย ควรยึดถืออะไรเป็นหลักบ้าง

1. “ความรับผิดชอบ” ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักข่าวมักจะมี WeBlog เป็นของตัวเอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับสำนักข่าวแต่อย่างใด และในฐานะที่เป็นนักข่าว มักมีคนติดตามเรื่องราวชีวิตส่วนตัวไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพราะทุกครั้งที่นักข่าวเขียนแชร์เรื่องราวอะไรออกมา ผู้อ่านมักให้ความเชื่อถือมากกว่าคนทั่วไป เพราะคิดว่านักข่าวมีโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าคนทั่วไป หากการแชร์ความคิดเห็นหรือเรื่องราวแบบส่วนตัวมีการรับเงินเพื่อนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือน หรือนำเสนอแต่ในด้านที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นานๆ ไป ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือในความเป็นนักข่าวมืออาชีพลดลง จนกระทบกับการเป็นนักข่าวมืออาชีพในที่สุด

2. “ความถูกต้องและชัดเจนของเนื้อหา” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เสพข่าวสารต้องการ ดังนั้นควรมีการตรวจทานความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นตัวสะกด หรือสำนวนการเล่าเรื่องต้องไม่ซับซ้อน อ่านแล้วควรเข้าใจง่าย ไม่ทิ้งประเด็นให้ผู้อ่านคิดกันไปเองจนเกิดเป็นประเด็นใหม่ในเวลาต่อมา หากพบว่ามีความผิดพลาดของเนื้อหาเกิดขึ้น ต้องพร้อมที่จะแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ

3. “ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือแอบแฝงความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป” ซึ่งการรายงานข่าวหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ ควรมีความเป็นกลางและระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอย่างถูกที่ ถูกเวลา ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ตกเป็นข่าวมากจนเกินไป ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ควรมีการเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ตกเป็นข่าวด้วย รวมถึงการปกปิดข้อมูลความจริงบางอย่างของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง หรือคนใกล้ตัวจนทำให้เนื้อหานั้นบิดเบีอนความจริงไป

4. “ควบคุมการแสดงอารมณ์และความรู้สึกผ่านตัวอักษร” ถึงแม้ว่า WeBlog ทั่วไปจะไม่ค่อยมีการนำเสนอเนื้อหาอะไรที่หนักๆ หรือเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเท่ากับการรายงานข่าวออนไลน์ ที่จะต้องสื่อสารผ่านตัวอักษรเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และเข้าถึงอารมณ์ของเนื้อหานั้นๆ การสื่อสารผ่านตัวอักษรจึงต้องมีการควบคุมน้ำหนักของการนำเสนอให้ดี แม้แต่การใช้คำแทนตัวแทนก็ตาม เพราะการสื่อสารผ่านตัวอักษรนั้นเป็นการสื่อสารทางเดียว หากมีการใส่อารมณ์กับเนื้อข่าวมากเกินไป ก็อาจทำให้ข่าวนั้นดูเหมือนมีอคติอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ ซึ่งก็อาจทำให้เกิดอคติในด้านต่างๆ กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือกับทุกๆ ฝ่ายได้

เรียบเรียงจากแหล่งข้อมูล: mashable.com

 

Post Navigation