SMS Marketing

ในการทำ SMS Marketing อาจมีคำศัพท์หลายคำที่เราได้ยินแล้วรู้สึกไม่คุ้นหู ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไร และทำงานอย่างไร เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เรากำลังจะทำบ้าง ทำให้การติดต่อพูดคุย ประสานงานกันแล้วเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ถ้าอย่างนั้นเรามาศึกษาคำศัพท์และความหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับ SMS Marketing กันดีกว่าค่ะ

  1. SMS ย่อมาจาก Short Message Service หรือบางคนเรียกว่า  Text Messaging เป็นการส่งข้อความตัวอักษรสั้นๆ หากัน ซึ่งสามารถส่งได้หลายวิธี เช่นจากโทรศัพท์มือถือเครื่องนึง ไปยังอีกเครื่องนึง  หรือส่งจาก Website ไปยังโทรศัพท์มือถือก็ได้ ซึ่งวิธีนี้นิยมใช้กันในทางธุรกิจ เพราะสามารถที่จะจัดส่ง SMS เข้าหามือถือจำนวนมากได้ด้วยการจัดการผ่านระบบส่งเพียงครั้งเดียว หรือที่เรียกกันว่า Bulk SMS
  2. SMS Service คือ บริการส่ง SMS สำหรับธุรกิจ ซึ่งผู้ให้บริการจะมีการพัฒนาระบบจัดส่ง SMS ที่ธุรกิจจะสามารถเข้าไปใช้ เพื่อทำการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้โดยสะดวก โดยทั่วไปการแข่งขันในบริการจะอยู่ที่ ความสะดวกในการใช้งาน ตลอดจนคุณภาพการส่งและราคาเป็นสำคัญ
  3. Personalized SMS หมายถึง การจัดส่งข้อความสั้นๆ ที่มีการใส่ข้อความเป็นส่วนบุคคลรวมไว้ในเนื้อหาที่ส่ง เช่น “เรียนคุณสมชาย ท่านมีคะแนนสะสม Loyalty Member Point จากการใช้บริการช่วงที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 888 คะแนน”  โดยในที่นี้ข้อมูล ชื่อและคะแนนสะสม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันซอฟท์แวร์ที่ผู้ให้บริการจัดส่ง SMS Service จัดทำขึ้น ส่วนใหญ่จะสามารถจัดส่งแบบ Personalized SMS ได้ด้วย ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะผู้รับจะรู้สึกพอใจกับข้อมูลที่ได้รับมากกว่า ข้อมูลที่ส่งออกโดยรวมแบบทั่วไป
  4. Short Code คือ หมายเลขพิเศษที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการให้มีการสื่อสารด้วยตัวอักษรแบบ 2 ทางเกิดขึ้น (2 Way SMS) เช่นการโหวต เพื่อให้จำหมายเลขได้ง่ายๆ เพราะ Short Code จะมีหมายเลขเพียง 5-7 หลักเท่านั้น โดยมีผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการ ซึ่งมีหลายราคา เช่น 3 – 100 บาท ผู้ให้บริการ จึงควรระบุเงื่อนไขให้ผู้บริโภคทราบก่อนอย่างชัดเจน
  5. SMS API (SMS Application Programming Interface) SMS เอพีไอ หรือ ส่วนเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง ระบบปฏิบัติการไลบรารี หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ เปิดให้โปรแกรมอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้น สามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกันกับระบบส่ง SMS ได้ ตัวอย่างเช่น SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคารต่างๆ  หรือบริการแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าในระบบ E-commerce ไปทาง SMS แก่ผู้สั่งสินค้าเป็นต้น
  6. SMS Marketing คือการทำการตลาดด้วยการใช้ SMS โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทที่สำคัญ คือ
    1. One Way SMS เป็นการจัดส่งแบบ Push หรือ SMS Broadcasting ซึ่งเจ้าของธุรกิจหรือแบรนด์เป็นผู้ส่งข้อความออกไป ตัวอย่างเช่น การโฆษณาผ่าน SMS การใช้ SMS เพื่อแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ ส่วนลดสินค้า หรือการแจ้งกิจกรรมต่างๆ
    2. Two-Way SMS เป็นการใช้สื่อ เช่น TV , วิทยุหรือสิ่งพิมพ์เพื่อทำให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม หรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และดึง (Pull) ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าร่วม โดยผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่ทำการตอบสนองด้วยการส่ง SMS เข้ามายังเบอร์ที่กำหนด ซึ่งระบบก็จะทำการส่งข้อความตอบรับอัตโนมัติกลับไปยังเครื่องของผู้บริโภคด้วย จึงเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ตัวอย่างที่พบเห็นบ่อยๆ เช่น การทำการ Vote, ทายปัญหา หรือร่วมชิงโชคเป็นต้น

Resource: molinksms.com

Post Navigation