พนักงานลาออก

จากงานวิจัยฉบับนึงที่จัดทำขึ้นโดย Center of Management & Organization Effectiveness ได้วิจัยถึงสาเหตุที่ทำให้คนเก่ง (Talent) ขององค์กรเลือกที่จะลาออกไปจากองค์กรของเรา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวหรือตัดสินใจลาออกเองก็ตาม มันน่าจะมาจากสาเหตุอะไรบ้าง ไปดูกันดีกว่า

  • ลาออกเพราะหัวหน้าประพฤติตนไม่ดี ผลการวิจัยออกมาอย่างชัดเจนเลยว่า ไม่มีคนเก่งคนไหนที่อยากจะทำงานกับหัวหน้าที่มีพฤติกรรมแย่ๆ เช่น พูดจาไม่มีเหตุผล ไม่มีความเป็นธรรม รับชอบ แต่ไม่รับผิด ไม่มีการพูดคุย หรือดูแลพนักงาน ปล่อยปละละเลยพนักงานให้ทำงานไปตามยถากรรม ฯลฯ ประเด็นนี้แก้ไขลำบาก และเป็นสาเหตุี่ทำให้เกิดปัจจัยอื่นๆ ตามมาอีกมากมายในเวลาเดียวกัน
  • ขาดอำนาจหน้าที่ในการทำงาน คนเก่งมักคิดและทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอน จึงไม่แปลกถ้าคนเก่งจะต้องการอำนาจในหน้าที่ที่สามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมายได้ในระดับนึง ไม่ใช่ต้องทำงานตามคำสั่งอย่างเดียว โดยไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจใดๆ ทั้งที่เป็นผู้ที่รู้กรายละเอียดทั้งหมด แต่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรใดๆ ได้ด้วยตนเองเลย มีปัญหาที่รู้อยู่แล้วว่าต้องแก้ไขอย่างไร ก็ต้องวิ่งเข้าหาหัวหน้าตลอดเวลา เพราะขาดอำนาจการตัดสินใจ ซึ่งอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในตัวเองด้วย แบบนี้คนเก่งก็ไม่อยากทำงานด้วยแน่นอน
  • มีการเมืองในองค์กรมากเกินไป คนเก่งคือคนที่อยากสร้างผลงานให้กับองค์กร เป็นคนที่ไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในองค์กรแม้แต่นิดเดียว เขาต้องการที่จะใช้พลังและความสามารถทั้งหมดเพื่อสร้างผลงานที่ดี ไม่ใช่เพื่อทำลายคนอื่น ดังนั้นองค์กรที่มีการเมืองมากๆ ก็มักจะไม่ค่อยมีคนเก่งอยากทำงานด้วย เพราะเวลาอาจหมดไปกับการแก้ปัญหาการเมือง มากกว่าการสร้างผลงานที่ดี
  • ขาดการใส่ใจจากหัวหน้า คนเก่ง แม้ว่าจะเก่งในการทำงาน แต่ก็ยังคงต้องการได้รับการยอมรับจากหัวหน้าของตนเอง เวลาที่ทำงานได้ดี ก็ต้องการคำชม แม้เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้คนเก่งเกิดกำลังใจในการทำงานต่อไปได้ สาเหตุหลักที่คนเก่งอยู่ทำงานในองค์กรไม่ได้ก็คือ ไม่ได้รับการใส่ใจจากหัวหน้างานตนเอง ทำงานดี ก็ไม่มีชม ทำงานแย่ ก็ด่าอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วใครเจอแบบนี้ ก็คงไม่อยากทำงานด้วยเช่นกัน
  • ผู้บริหารไร้ทิศทาง ขาดวิสัยทัศน์ คนเก่งมักจะต้องการความชัดเจนในการทำงาน ดังนั้นถ้าผู้บริหารขององค์กรขาดวิสัยทัศน์ ก็ทำให้คนเก่งเหล่านี้รู้สึกทำงานไปก็ไร้ความหมาย ก็เลยไปหาองค์กรอื่นที่ผู้บริหารสามารถเป็นที่พึ่งที่ดีได้ เพราะมันหมายถึงการได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วย
  • บริหารโดยเน้นระบบอาวุโส องค์กรที่บริหารโดยใช้ระบบอาวุโส คือ การเน้นไปที่พนักงานที่อยู่มานาน ใครอยู่กับองค์กรนานๆ จะได้รับความสำคัญมากกว่าคนที่ทำงานเก่งๆ แต่อยู่ยังไม่นานนัก คนเก่งจะไม่ชอบระบบอาวุโส เพราะไม่ได้พิสูจน์ฝีมือกันจริงๆ ดังนั้นเขาก็เลยลาออกไปอยู่กับองค์กรที่เน้นการใช้ฝีมือและการสร้างผลงานมากกว่า

ลองสำรวจกันดูนะคะว่า 6 สาเหตุหลักที่ว่ามานี้ ในองค์กรเรากำลังเผชิญอยู่กี่ข้อ แล้วจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีใด ยิ่งรู้ไว แก้ไขเร็ว คนเก่งก็จะยังคงอยู่กับองค์กรเรานานยิ่งขึ้น บางครั้ง การทำงานดี กับทำงานถูกใจอาจไม่เหมือนกัน แต่ถ้าในองค์กรมีคนที่ทำงานดี และถูกใจคละปะปนกันอยู่ แน่นอนว่า การทำงานร่วมกัน เห็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพแน่นอน จริงม๊ะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก: prakal.wordpress.com

Post Navigation