จากผลสำรวจ 7 แนวความคิด ทัศนคติของชาวเอเชียสายพันธุ์ใหม่ GenerationAsia ของเครือข่าย Y&R ทั้ง 9 ประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ Y&R ยังได้สรุปผลสำรวจของคนไทยอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ในเชิงจิตวิทยาออกมาเป็น 5 กลุ่มลักษณะ ดังนี้

  1. กลุ่มรักอิสระ Zesty Lifer (22%) กลุ่มที่ไม่มีการวางแผนในการใช้ชีวิต อยู่ไปวันๆ ใฝ่หาความรื่นรมย์ รักสนุก รักอิสระ ตามกระแส
  2. กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อ Confidient Providers (19%) กลุ่มที่มีการวางแผนในชีวิตอย่างรัดกุม มีความรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียดในทุกๆเรื่อง มีตรรกะเหตุผลในการตัดสินใจใช้ชีวิต ยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าแพงเพราะเชื่อว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ รักครอบครัว ใส่ใจสุขภาพ ผลักดันสังคม ทำให้สังคมดีขึ้น สนับสนุนสินค้าพื้นเมือง
  3. กลุ่มตะกายฝัน Reserve Dreamer (20%) กลุ่มผู้กังวลกับอุปสรรค ที่อยู่ข้างหน้า ระแวงในการใช้ชีวิต ฝันอยากเป็นเหมือนคนดัง ไม่มั่นใจในตัวเอง ต้องมองหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพื่อใช้ชีวิต เข้าหาศาศนา และมองหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  4. กลุ่มใจกว้างแบบเงียบๆ Social Striver (18%) กลุ่มที่เบื่อกับโลกเดิมที่เป็นอยู่ เบื่อกับวิถีชีวิตเดิมๆ ชอบใช้เวลาในโลกออนไลน์ ถ้าจะตัดสินใจอะไรจะต้องรอดูกระแสสังคมให้มั่นใจก่อน เปิดรับอิทธิพลต่างชาติ เปิดรับกับการเรียนรุ้ใหม่ๆ
  5. กลุ่มไขว่คว้าความสมบูรณ์ Ambitious Achiever (21%) เป็นกลุ่มที่ทะเยอทะยานหาความสมบูรณ์แบบในชีวิตทั้งเรื่องฐานะทางสังคม หน้าตา และชื่อเสียง อยากได้รับการยอมรับทางสังคม ไม่ชอบเป็นผู้ตาม อยากเป็นคนดัง ได้รับการยอมรับ อยากถูกมองว่าประสบความสำเร็จ และต้องการเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆ หรือกระแสใหม่ๆ

สัดส่วนความคิดของคนไทยมีจำนวนที่แตกต่างกันไม่มาก แต่คนที่รักอิสระก็ยังคงมีจำนวนมากที่สุดอยู่อยู่นะ แล้วเราจะทำอย่างไรให้คนที่รักอิสระกลายมาเป็นลูกค้าของเราได้ แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ครั้นจะทำกิจกรรมบังคับให้กด Like กด Share หรือทำตามเงื่ิอนไขมากๆ น่าจะประสบความสำเร็จยาก แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรกันดี น่าคิดนะคะ ^^

ที่มา: brandbuffet.in.th

Post Navigation