Y&R หรือ ยังก์แอนด์รูบิแคม บริษัทเอเยนซี่ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ ได้เผยผลสำรวจ “Y&R GenerationAsia” สรรพาวุธทางความคิด ในการจับทิศทางของกระแสความต้องการผู้บริโภคทั่วเอเชีย ซึ่งร่วมกับเครือข่าย Y&R ทั้ง 9 ประเทศ ทั่วเอเชีย ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยทำการสัมภาษณ์กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 18-35 จำนวน 13,000 คน (กลุ่ม GenerationAsia) ผ่านระบบออนไลน์ จุดประสงค์ต้องการทราบทัศนคติและค่านิยมของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ชาวเอเชีย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดในการเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มบริโภคกลุ่มนี้

7 ทัศนคติโดยรวมของชาวเอเชีย

  1. เริ่มต้นที่ครอบครัว GenerationAsia เชื่อว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสายใยยความสัมพันธ์ ความอบอุ่น และการใช้ชีวิต แต่อย่างไรพวกเขามีจุดยืน และแนวคิด แนวทางการการใช้ชีวิตของพวกเขาเอง โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดสมาชิกอื่นๆในครอบครัว
  2. โลกสวยอนาคต พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดี เติบโตมาพร้อมกับความหวังและเชื่อว่าสามารถสร้างอนาคตที่สวยงามของตนและสังคมได้ อีกทั้งยังมองว่าโลกและสังคมปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยมือเขา
  3. คิดก่อนลุย การวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง พวกเขาจึงต้องการข้อมูลจำนวนมากในการตัดสินใจกับสิ่งต่างๆในชีวิต ต้องมีตัวเลือกเยอะๆในการตัดสินใจ อีกทั้งมีการวางแผนการใช้เงิน และการออมเงินเป็นอย่างดี
  4. เปิดรับ ปรับตัว เปิดรับความแปลกใหม่ ทั้งกระแสสังคม นวัตกรรม และกิจกรรมการสื่อสารของแบรนด์ ปรับตัวกับสถานการณ์ และกาเรปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
  5. ต้องมีเครือข่าย GenerationAsia เป็นกลุ่มที่มีเพื่อนเยอะและเครือข่ายหลายกลุ่ม และพวกเขาเชื่อว่าการมีเครือข่ายหรือ Network เป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิต
  6. สุขมาก่อนเงิน พวกเขามองว่าเงินและวัตถุจำนวนมากไม่ใช่สำคัญเท่ากับการมีความสุขในการใช้ชีวิต
  7. สวยสร้างได้ ความสวยเป็นต้นทุนสำคัญต่อชีวิต ดังนั้นความสวยและสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องการได้มาตั้งแต่เกิดแต่สามารถสร้างกันได้ นอกจากนี้ฐานะทางสังคมควรจะมาจากความสามารถและพยายาม มากกว่าการใช้เงินซื้อมา

3 ค่านิยมเด่นของไทย

  1. อยากเด่น แต่แคร์สายตา GenerationAsia ในประเทศไทย พวกเขาอยากโดนเด่น อยากเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่จดจำของคนในสังคม แต่ยังแคร์สายตา และค่านิยมของกระแสหลักสังคมอยู่
  2. ชอบสังคม แต่ยังสงวนความเป็นส่วนตัว ชอบมีส่วนร่วมในสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาจะสงวนพื้นที่และความเป็นปัจเจกชนไว้ โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับกระแสสังคมหลัก
  3. ชอบโชว์มุมมองความคิด โดยไม่ยึดติดกับผล ชอบแสดงความคิดเห็นสู่สาธารณะ และกลุ่มพวกเขา โดยไม่คำนึงถึงผลว่าความคิดเห็นของตนจะช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ นอกจากนี้ 2 ใน 3 ของคนไทยสายพันธุ์ใหม่ ชอบแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ผ่านการแต่งตัว การแตกแต่งยานพาหนะ โดยไม่ผูกติดกับกระแสนิยมของแบรนด์ใดๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าเราอ่านแล้วไม่คิดต่อว่า ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีแนวโน้นการคิดและใช้ชีวิตแบบนี้ แล้วเราควรหยิบจับอะไรเพื่อให้รองรับกับกระแสที่กำลังมา และธุรกิจหรือบริการที่กำลังทำอยู่นั้น กำลังจะถูกกระแสอะไรเข้ามาเบียดช่องทางธุรกิจหรือเปล่า การใช้สื่อออนไลน์เข้ามาทำการตลาด จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร กับพฤติกรรมการแสดงออก การใช้งาน การอวดอ้างทางความคิดผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน

ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการกำหนดทิศทางให้กับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงธุรกิจต่างๆ ก็ยังสามารถเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากขึ้นด้วย อ่านแล้วอย่าปล่อยผ่านค่ะ ลองคิดตามเล่นๆ จะได้สนุกกับเรื่องจริงที่อยู่รอบตัวไงคะ

 

ที่มา: brandbuffet.in.th

Post Navigation