ข้อมูลจากเว็บไซต์ socialbaker.com ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยมี facebook account ทั้งสิ้น 16 ล้าน account จัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก เทียบกับขนาดประเทศของเรา มีจำนวนประชากรเราอยู่ในอันดับที่ 24 (ข้อมูลปี 2011) และในแง่ของจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเราอยู่ในอันดับที่ 34 (ข้อมูลปี 2010) ซึ่งทำให้เห็นว่า facebook เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยค่อนข้างสูงทีเดียวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทยนั้นมีประมาณ 18 ล้านคน ในปี 2011 และจำนวนผู้ใช้ facebook ในไทยปัจจุบันนั้นสูงถึง 16 ล้านคน หรือราวๆ 88% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมดมี facebook account และข้อมูลของประเทศอื่นๆ มีดังนี้

ประเทศ จำนวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ต
จำนวนผู้ใช้
facebook
% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ที่มี facebook account
ไทย 18 ล้าน 16 ล้าน 88%
ฟิลิปปินส์ 34 ล้าน 29 ล้าน 85%
อินโดนีเซีย 55 ล้าน 41 ล้าน 74%
มาเลเซีย 18 ล้าน 13 ล้าน 72%
สิงคโปร์ 3.6 ล้าน 2.6 ล้าน 72%
เวียดนาม 31 ล้าน 6.5 ล้าน 21%
เกาหลีใต้ 40 ล้าน 8 ล้าน 20%
ญี่ปุ่น 101 ล้าน 11.7 ล้าน 11%

ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือหากมองในระดับจังหวัด กรุงเทพมีจำนวน facebook account มากที่สุดในโลก หรือกว่า 8.6 ล้านคน รองลงมาคือ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีจำนวน account เท่ากับ 7.4 และ 7 ล้าน account ตามลำดับ

แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ปรากฎนั้นเป็นตัวเลขรวมทั้งหมดซึ่งรวมถึง account ปลอม account ที่เลิกใช้แล้ว หรือแม้กระทั่ง account ซ้ำ และ account ที่สมัครไว้เพื่อกระทำการต่างๆ โดยสะท้อนให้เห็นว่าอัตราการใช้ facebook ของไทยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก

ซึ่งทำให้เกิดเป็นความน่าสนใจตรงที่ แนวโน้มของเทคโนโลยีและสื่อสังคมเริ่มเข้าถึงคนทั่วไปได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมืองหลวงของไทย แล้วแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ สังคมได้นำไปต่อยอดหรือใช้งานอะไรให้เกิดประโยชน์ได้อีกบ้าง นั่นไม่ใช่เรื่องที่ใครคนใดคนนึงต้องเป็นคนให้คำตอบนะ เพราะทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกันบนสื่อออนไลน์ได้ ดังนั้น การใช้งานแต่ละด้าน ของแต่ละคน จึงจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ใช้งานร่วมกัน

ข้อมูลอ้างอิง: whereisthailand.info

Comments are closed.

Post Navigation