เราไม่ได้เป็นฝ่ายถูกเลือกเสมอไป เพราะในเวลาเดียวกัน เราก็สามารถเลือกได้ว่า จะมีชีวิตอย่างไร และจะผูกพันกับใครแบบไหนก็ได้ แต่เมื่อไหร่ที่ความผูกพันเกิดขึ้นกับคนแค่คนเดียว เมื่อนั้น ความผูกพันที่ทำให้คนมีความสุข ก็สามารถทำให้คนเป็นทุกข์ได้เช่นกัน

เลือกที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขเสียก่อน แล้วจึงแบ่งความสุขนั้นให้กับคนรอบข้าง …

1 2 3 พูดพร้อมกันว่า … ขี้ ^_______^

Post Navigation