สถิติการใช้สมาร์ทโฟน และยอดการใช้งาน internet on mobile มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายแบรนด์เลือกที่จะสร้าง application ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภค แต่อัตราการตอบสนองก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร รวมถึงการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งาน internet on mobile ยังคงเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปพร้อมกับยอดขายของสมาร์ทโฟน เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่า แล้วไมจำนวนการคลิกเข้าชมโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือยังคงมีจำนวนที่สวนทางอยู่มาก ซึ่งล่าสุด Trademob เจ้าของแพลตฟอร์ม Mobile App ในประเทศเยอรมัน ได้เปิดเผยข้อมูลของผลสำรวจพฤติกรรมการคลิกโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ ร่วมกับสำนักงานข่าวออนไลน์ Gigaom.com โดยทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลมาจาก Mobile Ad network กว่า 100 ราย รวมแล้ว 6 ล้านคลิกจากทั่วโลก เพื่อสำรวจถึงประสิทธิภาพของโฆษณา ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจว่า

40% ของการคลิกชมโฆษณานั้น เป็นจำนวนการคลิกที่ไร้ประสิทธิภาพสิ้นดี เมื่อคำนวนค่า conversion เฉลี่ยแล้วน้อยกว่า 0.1% ด้วยซ้ำ ซึ่ง Trademob ยังเปิดเผยอีกว่า 22% ของจำนวนการคลิกเข้าชมโฆษณาทั้งหมด เป็นการคลิกผิด หรือคลิกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ และยังมีคลิกปลอมๆ จาก Bot หรือ Server และตัวผู้ลงโฆษณาเองอีก 18% ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับผู้ที่ต้องการลงโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ

จากผลสำรวจยังชี้ให้เห็นอีกว่า อัตราการคลิกผิด คลิกโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปได้ว่า หน้าจอโทรศัพท์มือถือเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการใช้งาน Tablet ร่วมด้วย ทำให้ความผิดพลาดที่จะคลิกเข้าชมโฆษณานั้นลดลง ถึงแม้ว่า layout ของการลงโฆษณามักจะถูกจัดให้มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ปุ่มที่ต้องมีการคลิกอยู่บ่อยครั้งก็ตาม

ใครที่คิดว่าทุกคนพกโทรศัพท์มือถือ แล้วทุกคนจะต้องเห็นหรือคลิกเข้าชมโฆษณาของเราอยู่ ต้องรีบเปลี่ยนความคิดแล้วสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเสียใหม่ค่ะ ช่องทางการสื่อสารบางช่องทาง ไม่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้จริง ธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการทำสำรวจข้อมูลของผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงานต่างๆ ต่อไป

 

ข้อมูลอ้างอิง: gigaom.com

Comments are closed.

Post Navigation