สิ่งสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อะไร เรามักคาดหวังผลตอบรับไว้ด้วย KPIs เสมอ สำหรับการตลาดออฟไลน์ อาจมีแนวทางและวิธีการที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน อาจจะเป็นยอดขาย หรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ทันที แต่สำหรับการตลาดออนไลน์ เราไม่สามารถวัดผลได้ด้วยสายตา หรือปิดการขายได้ ณ ที่ตรงนั้นทุกครั้งไป Social Media จึงมักถูกใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากกว่า แต่เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้ว แนวทางการทำตลาดทั้งส่วนออนไลน์ และ ออฟไลน์ จะต้องมีความสอดคล้องกัน

เมื่อ Social Media มักถูกใช้เป็นช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราสามารถสื่อสารได้จริง ผู้บริโภคสามารถรับรู้และเกิดความรู้สึกดีกับแบรนด์ หรืออยากซื้อสินค้านั้นได้จริง ซึ่งแบรนด์จะต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า “วัตถุประสงค์คืออะไร” เพื่อหาแนวทางและเลือกวิธีการวัดผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการวัดผลก็จะมีหลากหลายวิธีการ แต่ละวิธีการ อาจไม่สามารถวัดผลได้ในทันที แต่อาจต้องอาศัยข้อมูลของแต่ละส่วน แต่ละช่องทางมาประเมินผลร่วมกัน และสำหรับข้อมูลที่ได้ในแต่ละส่วน สามารถนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปได้ ซึ่ง Infographic ด้านล่างนี้ ได้รวมเอาวิธีการวัดผล Marketing Framwork ไว้แล้ว ตั้งแต่ในส่วนของการทำการตลาดออนไลน์ การเพิ่มยอดขาย และการบริการลูกค้า สามารถนำไปศึกษาและปรับใช้เป็นแนวทางได้ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่

การวัดผลทางการตลาดไม่ได้มีแค่นี้นะคะ แต่ยังมีอีกหลายวิํีการและหลายช่องทางค่ะ Infographic นี้เป็นแค่แนวทางให้เราศึกษา สำหรับแนวทางการวัดผลอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ “ที่นี่

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลทางการตลาด ปัจจุบันมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้หลายอย่าง มีทั้งแบบเสียเงินและแบบให้ใช้ฟรีด้วย ขึ้นอยู่กับความต้องการของการวัดผล รวมถึง Obvoc หนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการติดตามความคิดเห็นของผู้บริโภคบน Social Media ซึ่งให้บริการเกาะติดเว็บบอร์ดยอดฮิตในประเทศไทย ปัจจุบันมีหลายแบรนด์ให้ความสำคัญกับเรื่องของชื่อเสียงบนออนไลน์ และได้นำรายงานความคิดเห็นที่ได้ไปวิเคราะห์ทิศทางและประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดอีกด้วย สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.obvoc.com

ที่มา: awarenessnetworks.com

 

Post Navigation