คนที่กล่าวได้ว่า เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มักมีลักษณะนิสัยเฉพาะที่บางคนก็อาจมีครบทุกข้อ แต่บางคนมีเกือบครบละ อีกนิดเดียวก็จะเข้าขั้นมาตราฐานของคนมีประสิทธิภาพแล้ว แต่นิสัยเหล่านั้นมีอะไรบ้าง ไปทำความเข้าใจกับนิสัยที่ดีทั้ง 7 ประการกันค่ะ

1. เป็นผู้กระทำ (Be Proactive)
คนเรานั้น หากไม่เป็นผู้กระทำ (Proactive) ก็มักจะเป็นผู้ถูกกระทำ (Reactive) คนที่เป็นคนเฉื่อย ไม่ยอมคิด ไม่ยอมสร้าง และไม่ยอมทำอะไร คนเหล่านี้จะถูกสภาวะแวดล้อมชักจูงให้ทำอะไรที่อาจไม่ใช่ตัวเอง จึงเรียกได้ว่าเค้าคือ “ผู้ถูกกระทำ”

ในทางกลับกัน คนประเภทที่ “เป็นผู้กระทำ” เค้าจะมีความคิด มีเหตุและผลของตัวเอง ที่จะเลือกทำและไม่ทำอะไรตามที่ผู้อื่นบอก ง่ายๆ รือ เค้าจะเป็นผู้กำหนดทางเลืิกของตัวเอง มีการคิดและไตร่ตรองเอาไว้แล้ว ไม่ปล่อยให้ถึงเวลาแล้วค่อยว่ากัน เพราะเมื่อถึงเวลานั้น คนที่ไม่คิดอะไรมาก่อน มักถูกชักจูงให้ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอยู่ดี

2. เริ่มต้นโดยมีเป้าหมายชัดเจน (Begin with the end in mind)
คือ มีการวางแผนการทำงาน หรือแผนการในอนาคตเอาไว้ ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ เมื่อถึงเวลาดำเนินการ เค้าเหล่านั้นจะไม่ไขว้เขวหรือมีการปรับแผนดำเนินการในปัจจุบันให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

3. ทำสิ่งสำคัญกว่าก่อน (Put first things first) เพราะในชีวิตประจำวัน เราไม่ได้มีภารกิจที่ต้องทำเพียงอย่างเดียว ซึ่งจำเป็นต้องมีการเรียงลำดับความสำคัญของงาน ยกตัวอย่างเช่น

 • สำคัญและเร่งด่วน – ต้องทำโดยเร็วที่สุด และต้องทำออกมาอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด (หากมีการวางแผนล่วงหน้า ปัญหานี้มักจะไม่เกิดกับตัว)
 • สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน – ข้อนี้สำคัญมาก เป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ดีที่สุด ถ้าทำซะตั้งแต่เนิ่นๆ ผลงานจะออกมาดี และไม่กลายเป็นงานสำคัญและด่วนในเวลาต่อมา
 • ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน – พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ก็รีบนะ แต่จะไม่ทำก็ได้ เช่น รีบกลับบ้านไปดูละคร
 • ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน – จะไม่ทำก็ได้ แต่เราก็มักใช้เวลากับข้อนี้มาก ลองนึกว่า ถ้าเราให้เวลากับงานที่ไม่ด่วน แต่มีความสำคัญมาก เราจะได้ผลงานที่ออกมา เป็นที่น่าพอใจ

4. ชอบคิดแบบชนะ-ชนะ (Think Win-Win)
คือ การคิดหาวิธีให้เราและคนรอบข้างได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน แบบไม่มีใครได้อยู่ฝ่ายเดียว เรียกว่า “ชนะ” ทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีใครพ่ายแพ้หรือเสียประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว เรียกว่าคิดและทำแบบ win-win ซึ่งจะมีพื้นฐานการคิดบนทัศนะคติที่ดี ต่างกับการ “ประนีประนอม” เพราะการประนีประนอมนั้น อาจมีใครที่ต้องเสียผลประโยชน์ไปบ้าง อยู่ที่มากหรือน้อยนั่นเอง

5. การพยายามเข้าใจคนอื่นก่อน (Seek first to understand then to be understood) คนที่มีนิสัยโลกสวยแบบนี้ มักจะพยายามเข้าใจคนอื่นก่อน เพราะการทำให้คนอื่นเข้าใจเรา เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการฟังและพยายามทำความเข้าใจ เพราะเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานการคิดของเค้าแล้ว เราจะเข้าใจเหตุผลของการกระทำเข้าเค้าด้วย เมื่อนำมารวมกับสิ่งที่เราเข้าใจ จะทำให้งานผสมผสานออกมาได้อย่าวมีประสิทธิภาพ

6. ชอบประสานงานเพื่อเพิ่มพลัง (Synergize) ว่าง่ายๆ ก็คือ 1+1 ต้องได้มากกว่า 2 หรือ 3 เพราะเมื่อเราต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่น หากผลลัพธ์ยังคงออกมาเป็น 1 ก็เท่ากับว่า เราไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเลย ซึ่งจริงๆ แล้ว 2 หัว ย่อมดีกว่าหัวเดียว หาก 2 คนที่ทำงานร่วมกันหมั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนและเปิดยอมรับในความแตกต่าง และมองหาช่องว่างของความผิดพลาด หรือการสร้างประโยชน์ตรงนั้นมาพัฒนา จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. ฝึกฝนตนเองให้พร้อมเสมอ (Sharpen the saw)
เมื่อคนเรามีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งแล้ว เราไม่ควรหยุดนิ่งให้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะการหมั่นอัพเดทให้ทันกับปัจจุบันอยู่เสมอ ก็เหมือนเรามีอาวุธพร้อมสู้อยู่ตลอดเวลา วิธีการง่ายๆคือ:

 • ดูแลสุขภาพให้ดี – เมื่อเราแข็งแรง จะคิดอะไร ทำอะไร ก็พร้อมที่จะลงมือทำได้เสมอ
 • บำรุงความคิด – โดยการอ่านหนังสือ, ฟังสัมนา, ดูรายการสารคดี เป็นต้น
 • พัฒนาจิตวิญญาณ – ทำจิตใจให้ผ่องใส อาจจะนั่งสมาธิ, ฟังเพลงที่สงบ ทำให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน
 • พัฒนาอารมณ์ – ให้เป็นจิตใจดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป

ภาพรวมของอุปนิสัยทั้ง 7 ประการ มีทั้งหมด 3 ส่วนที่เราต้องจัดสรรให้ดี

 • นิสัยข้อ 1-3 เป็นนิสัยส่วนตัว ทำให้เราเป็นคนมีประสิทธิภาพ มีสติ ไม่วอกแวกง่ายๆ
 • นิสัยข้อ 4-6 ที่ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ ทำให้เราอยู่ในสังคมได้ดี มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
 • นิสัยข้อสุดท้าย เป็นการรักษาความสมดุลของทุกๆ ข้อให้อยู่ในสัดส่วนที่พอดี เมื่อไหร่ที่เราทำได้จนติดเป็นนิสัย จะทำให้เราเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะทำอะไร ก็สำเร็จได้โดยง่าย ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือรำคาญใจให้กับผู้ร่วมงาน

ที่มา : สยามอินโฟบิส

 

Comments are closed.

Post Navigation