image

หนังสือ คือเพื่อนที่ดีสำหรับคนรักการอ่าน สมองจะพัฒนา ถ้าเรารู้จักเลือกหนังสือที่อ่าน หนังสือเล่มนี้เนื้อหาคล้ายๆ กับ “อัจฉริยะสร้างได้” สำหรับใครที่คิดว่าความจำไม่ดี เรียนรู้อะไรได้ช้า เข้าใจอะไรยาก ลองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ ลองมองหาหลักการจากคนรอบตัว แล้วลองมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง

วิธีคิด วิธีทำของคนอื่น จะได้ผลดีไม่เหมือนกัน เมื่อเราลองทำตาม แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเรามากขึ้น เมื่อเราเรียนรู้และคิดตามวิธีการจากผู้อื่น แล้วนำมาปรับใช้กับตัวเอง เพราะไม่มีหลักสูตรตายตัวให้เราได้เรียนรู้ มีแต่เราต้องเรียนรู้ให้ทันผู้อื่น ทันโลก ทันเหตุการณ์

อย่าลืมหาความรู้รอบตัวให้สมองมีกิจกรรมได้คิดและสั่งการวันละนิด จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองนะคะ

Post Navigation